Ваучер

 

 

  • Ваучерът за подарък е официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга на или резервирана чрез Елиттур ООД;

 

  • С ваучера могат да се закупят всички продукти и услуги, които предлага ТА Елиттур ООД до размера на неговата парична стойност. Елиттур приема предплатените ваучерите от техните притежатели, като приспада стойността на ваучера от стойността на резервираната туристическа услуга. В случай, че притежателя на ваучера желае да ползва услуга с по-висока стойност от тази на издадения ваучер разликата до пълния размер се доплаща от него. В случай, че ваучерът е на стойност по-голяма от заявените услуги, разлика не се възстановява;

 

  • Ваучерът  може да бъде ползван без ограничения за дестинация, сезон, период и категория на настаняване за всички продукти, които предлага Елиттур ООД без ограничение;

 

  • Ваучерът се използва еднократно;

 

  • Ваучерът не може да се преотстъпва;

 

  • В случай на кражба или загуба, ваучерът МОЖЕ  да се преиздава, само по искане / след потвърждение на поръчителя му ( но не и на собственика );

 

  • Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност;

 

  • Валидността на ваучера е до една календарна година от датата на неговото издаване;